مجموعه تجارت الکترونیک گندم با هدف اصلی کمک به اقتصاد خانوارها بدون گردش مالی در راستای خدمت به تمامی هموطنان گامی عظیم برداشته است.مفتخریم که بگوییم ما مدعی تفاوت هستیم.تنها چند دلیل تضمین اعتماد شما به ما خواهد بود.

.

.

اولین مجموعه سرمایه گذاری عمومی بصورت اعتباری و بدون پول

اولین فروشگاه خرید آنلاین کالا و خدمات همزمان در یک مجموعه

اولین مجموعه حمایت کننده از کلیه شاغلین تحت حمایت سازمانهای حمایتی

اولین مجموعه ایجاد اشتغال عمومی غیرمحسوس

اولین مجموعه اتصال دهنده خرید حضوری به بازار اعتباری و مجازی پول

اولین مجموعه گسترده بازار اعتباری در ایران

اولین ارائه کننده امتیازهای با ارزش شناور و اضافه شونده

0