و خدایی که در این نزدیکی است…

پروردگار به انسانها نعمت های زیادی داده است.اکسیژن، زندگی، چشم برای دیدن، دست برای لمس کردن و مهم تر از همه گوش برای شنیدن…ما در روز بالای هزاران هزار صدا میشنویم، اما هیچ زمان شنونده های خوبی نبوده ایم و خیلی دردها را نشنیده گرفته ایم دردهایی که دردن، فریادن اما صدا ندارند… فرکانس صدای این دردها آنقدر زیاد است که کر میشوی و تصمیم میگیری نشنوی، نبینی و درک نکنی…

درد بی خانمان شدن ، درد نداشتن سرپرست، درد اینکه بچگی نکنی، کار کنی، کتک بخوری، درد اینکه کار نداشته باشی، درد اینکه هیچ راه حلی پیدا نکنی و زندگیت تبدیل به جهنم بشه…

حالا ما اومدیم

اومدیم تا “صدا” باشیم…

اومدیم تا “دردها” رو “فریاد” بزنیم…

اومدیم بگیم “تنها” نیستند…

ما با شما “صدای دردها” می شویم

در این راستا تصمیم گرفتیم قدمی برای رساندن “صدای فقر” برداریم و با تشکیل کمپین #فقر_صدا_ندارد در شبکه های اجتماعی “فریادها” را به گوش برسانیم…  شما نیز میتوانید “صدای فقر” باشید تا دست به دست هم جامعه ای بدون دغدغه های فکری بسازیم .چون حق همه انسانهاست تا در “آرامش” زندگی کنند.

0