10 ورزش خطر آفرین قسمت 1

10-قایقرانی قایقرانی در صخره های آبشاری یکی از خطرناک ترین ورزش های دنیا است.این ورزش در امتداد رودخانه های کوهستان است.اگر شما می خواهید به این ورز را انجام دهید، به یاد داشته باشید که ممکن است خطرات جدی سلامتی و گاهی زندگی شما را تهدید کند. …
,

چه ورزشی برای کودکان مناسب است؟

طبق آمار جهانی و براساس نتایج مطالعه های انجام شده، تعداد کودکان چاق و دارای اضافه وزن روزبه روز در حال افزایش است و علت اصلی آن هم کاهش فعالیت های بدنی کودکان است. در اثر کاهش فعالیت، میزان استقامت و توانایی های استقامتی کودکان کم می شود و از …