از طریق فرم زیر مشخصات خرید خود را از فروشگاهی که انجام دادید ثبت کنید تا امتیاز شما درج گردد .

لطفا با دقت کامل فرم را کامل نمایید .