از طریق فرم زیر مشخصات خرید خود را از فروشگاهی که انجام دادید ثبت کنید تا امتیاز شما درج گردد .

ثبت خرید حضوری

 

تشخیص عدم ربات